Ochrona danych osobowych

Dane osobowe - informacja

 

Administratorem Danych Osobowych (ADO) w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Damnicy jest Dyrektor.

Inspektor Danych Osobowych (IDO) - tel. 59 8418557, e-mail: oin@powiat.slupsk.pl
IDO jest powołany przez Administratora Danych Osobowych (Dyrektora Ośrodka) i wykonuje zadania w jego imieniu.

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych IDO prowadzi jawny „Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych" przetwarzanych przez ADO.

Miejsce prowadzenia: 76-231 Damnica ul. Korczaka 1, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Damnicy.

Sposób udostępniania: „Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych" jest prowadzony w wersji elektronicznej - zgodnie z §5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. poz. 719).

 

Załącznik. Klauzula informacyjna obowiązująca w SOSW w Damnicy

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Hajko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 czerwca 2018 12:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Schulz
Ilość wyświetleń: 204
13 lipca 2018 16:18 (Krzysztof Schulz) - Zmiana treści zakładki.
26 czerwca 2018 08:38 (Krzysztof Schulz) - Zmiana treści zakładki.
26 czerwca 2018 08:37 (Krzysztof Schulz) - Zmiana treści zakładki.