Kontrole w SOSW w Damnicy

Protokoły są do wglądu sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy

 

Kontrole w placówce w roku szkolnym 2016/17

Lp.

Jednostka kontrolująca

Kontrolowane działy

Termin

1

WSSE

Ocena stanu sanitarnego placówki

6.09.2016

2

Pomorski Kurator Oświaty

Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki

6.09.2016

3

KM PSP Słupsk

Kontrola z zakresu ochrony przeciwpożarowej

9.09.2016

4

Pomorski Kurator Oświaty

Przedstawienie protokołu z kontroli doraźnej.

14.09.2016

5

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Słupsku

Kontrola stanu technicznego i stanu zachowania zabytku zgodnie z ustawą o  och. zabytków i opiece nad zabytkami.

19.10.2016

6

UKS Gdańsk

Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi, objęcie części subwencji ogólnej, w tym wykonanie obowiązku z gromadzeniem danych statyst.podst.jej rozliczenia za 2013r.

12.01-30.01.2017

7

Starosta Słupski

Audyt prowadzenia gospodarki finansowej.

25.04.2017

8

Starosta Słupski

Kontrola obrotu kasowego  w związku z centralizacją rejestru VAT

27.04.2017

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 maja 2013 11:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Schulz
Ilość wyświetleń: 843
12 września 2017 09:04 (Krzysztof Schulz) - Zmiana treści zakładki.
12 września 2017 09:04 (Krzysztof Schulz) - Zmiana treści zakładki.
12 września 2017 09:03 (Krzysztof Schulz) - Zmiana treści zakładki.