Rejestry, ewidencje, archiwum

Rejestry/księgiKsięga uczniów.

Księga wychowanków zajęć rewalidacyjno - wychowawczych.

Księga wychowanków wczesnego wspomagania.

Księga wychowanków grup wychowawczych "internatu".

Księgi arkuszy ocen.

Księga protokołów Rady Pedagogicznej.

Księga uchwał Rady Pedagogicznej.

Księga zarządzeń Dyrektora.

Rejestr skarg i wniosków.

Rejestr wypadków.

Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw.

Księga kontroli.

 

 

Archiwum


W ośrodku znajduje się archiwum zakładowe funkcjonujące w oparciu o "Instrukcję o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego SOSW w Damnicy" będącą załącznikiem do Zarządzenia Nr 17 z dnia 15 listopada 2011 r. Dyrektora SOSW w Damnicy wprowadzającego do użytku Instrukcję kancelaryjną obowiązującą w Ośrodku. Materiały archiwalne odziedziczone po Państwowym Zakładzie Wychowawczym przekazane zostały do Achiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Słupsku.


Sposoby i zasady udostępniania danych.


Ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych nie udostępnia się - osobom nieupoważnionym - prowadzone w placówce rejestry i ewidencje. Prowadzona dokumentacja wykorzystywana tylko do użytku wewnętrznego.
 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 kwietnia 2012 20:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Schulz
Ilość wyświetleń: 1673
13 września 2017 08:25 (Krzysztof Schulz) - Zmiana treści zakładki.
07 stycznia 2013 17:24 (Krzysztof Schulz) - Zmiana treści zakładki.
07 stycznia 2013 17:24 (Krzysztof Schulz) - Zmiana treści zakładki.